Neli õilsat tõde

Kuidas praktiseerida teadvalt

VALGUSTUNUTE NELJA ÕILSAT TÕDE

Esimene valgustatud tõde

☸ Tõde, mis puudutab kannatust ☸
Namo Buddhaja!

Kogu mu kannatus
on mu negatiivse mõtlemise
ja negatiivse karma kui põhjuse
ja kõigi olendite negatiivse mõtlemise
ja negatiivse karma kui tingimuse tulemus. 

Nõnda on kannatus püsitu, valus, tühi ja omaolemuseta.
See on valgustunute esimene õilis tõde,
mis hõlmab kogu kannatuse ja samsaraga seotud tarkust.
Emaho! 

Alati kui praktiseerin negatiivset mõtlemist ja negatiivset käitumist,
suurendab see mu negatiivset karmat
ja vähendab mu positiivset karmat,
arendab mu väära vaadet ja kõiki mu ebavooruslikke omadusi,
tekitab minus rahulolematust, viletsustunnet, kurbust ja vaevust,
toodab mu kehas mürgiseid aineid,
tõmbab ligi kõiki kahjutoovaid tingimusi
ja aitab kaasa kõigi olendite kannatamisele.
Nüüd mõistan kannatust ning seda,
 miks mina ja teised kannatame.


Seepärast, et lõpetada kõigi olendite kannatused,
saavutan oma positiivse mõtlemise
ja positiivse karma täiuse.

Dzaja Dzaja Sudzaja!

Teine valgustatud tõde 


☸ Tõde, mis puudutab algallikat ☸
Namo Buddhaja!

Mu negatiivne mõtlemine ja negatiivne karma
on kogu mu kannatuse põhjus 
ja kõigi olendite kannatuste tingimus. 

Nõnda on negatiivne mõtlemine ja negatiivne karma 
kannatuse põhjustajad, kannatuse algallikad, 
kannatuse loojad ja kannatuse tingimused.
See on valgustunute teine õilis tõde,
mis hõlmab kogu põhjuste ja kannatustega seotud tarkust.
Emaho!

Nüüd tunnen omaenda 
ja ka kõigi olendite kannatuste põhjusi ja tingimusi.
Mida rohkem vähendan oma negatiivset mõtlemist
– viha, kadedust, ahnust, uhkust ja ignorantsust –
seda rohkem toon kasu iseendale ja kõigile olendeile.

Seepärast vähendan oma negatiivset mõtlemist, 
negatiivset karmat ja negatiivset käitumist,
õppides, mõtiskledes ja mediteerides
Buddhal, Dharmal ja Sanghal.
Dzaja Dzaja Sudzaja! 

Kolmas valgustatud tõde


☸ Tõde, mis puudutab lakkamist ☸
Namo Buddhaja!

Kogu mu õnn on mu positiivse mõtlemise
ja positiivse karma kui põhjuse
ning kõigi Buddhade õnnistuste
ja kõigi olendite positiivse mõtlemise
ja positiivse karma kui tingimuse tulemus. 

Nõnda on õnn lakkamine, rahu, väärtuslikkus ja vabadus.
See on valgustunute kolmas õilis tõde,
mis hõlmab kogu õnne ja nirvaanaga seotud tarkust.
Emaho! 

Alati kui praktiseerin positiivset mõtlemist ja positiivset käitumist,
suurendab see mu positiivset karmat
ja vähendab mu negatiivset karmat,
arendab mu puhast vaadet ja kõiki mu vooruslikke omadusi,
äratab mu tänu-, rõõmu-, õndsustunde ning virgumise,
toodab mu kehas tervendavaid aineid,
tõmbab ligi kõiki kasutoovaid tingimusi
ja aitab kaasa kõigi olendite õnnele.

Nüüd mõistan õnne ning seda,
miks oleme mina ja teised õnnelikud.
Seepärast, et tagada kõigi olendite tõene õnn,
saavutan oma negatiivse mõtlemise
ja negatiivse karma lakkamise.
Dzaja Dzaja Sudzaja!

Neljas valgustatud tõde


☸ Tõde, mis puudutab teed☸
Namo Buddhaja!

Mu positiivne mõtlemine ja positiivne karma
on kogu mu õnne põhjus 
ja kõigi olendite õnne tingimus. 

Nõnda on positiivne mõtlemine ja positiivne karma õnne tee,
õnnest teadlikkus, õnne praktika ja õnne läbimurre.
See on valgustunute neljas õilis tõde,
mis hõlmab õnne põhjuste ja tingimustega seotud kogu tarkust.
Emaho! 

Nüüd tunnen omaenda
ja ka kõigi olendite õnne põhjusi ja tingimusi.
Mida enam suurendan oma positiivset mõtlemist
– lahtiütlemist, kaastunnet, usku, armastust ja tarkust –
seda rohkem muundan ennast ja kõiki olendeid
Kõikteadvaks Õnneks, Buddhaks.

Seepärast suurendan oma positiivset mõtlemist,
positiivset karmat ja positiivset käitumist,
õppides, mõtiskledes ja mediteerides
Buddhal, Dharmal ja Sanghal.
Dzaja Dzaja Sudzaja!

Usaldades valgustunute nelja õilsat tõde,
avan puhta Dharma tarkusesilma.
Hoides meeles valgustunute nelja õilsat tõde,
tajun vahetult võidukat Buddha Šakjamunit.

Sarwa Mangalam!

Valgustunute neli õilsat tõde hõlmab endas kõik budismi põhimõtted. Uskudes Valgustunute nelja õilsat tõde, usud Buddha Šakjamunisse.
See tuumjuhis, „Kuidas praktiseerida teadvalt valgustunute nelja õilsat tõde”, on tuletatud Buddha Šakjamuni esimesest dharmaõpetuste ratta pööramisest, mis sisaldub „Valgustunute nelja tõe suutras”.
Buddha tähendab Virgunud Kõikteadmist. Buddha on Tõene Õnn.
Kogu positiivne mõtlemine haarab endasse 
lahtiütlemist, kaastunnet, usku, armastust ja tarkust.
Kogu negatiivne mõtlemine sisaldub 
vihas, kadeduses, ahnuses, uhkuses ja ignorantsuses.
Põhjustel on võim luua eksimatult tulemus.
Tingimustel on võim põhjust üksnes mõjutada.
Põhjuse jõud on alati suurem kui kõigi tingimuste jõud.

Mida rohkem te jagate „Nelja õilsat tõde” teistega, 

seda rohkem kasvab rahu kogu maailmas.